4 Mobilný odber krvi Slovany

Mobilného odberu krvi, ktoý organizovali:

Slovenský Červený kríž – Miestny spolok Slovany, Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kláštor pod Znievom, Priatelia Znieva – občianske združenie

Sa zúčastnilo 26 darcov z toho 1 bol prvodarca. Odobralo sa viac ako 10 litrov tejto vzácnej tekutiny. Do akcie sa zapojili aj sestričky s kňazom z Vrícka a klienti Dobrého Pastiera, obyvateľia Slovian, Kláštora pod Znievom, Turčianskeho Ďura.

Ďakujeme všetkým darcom krvi, ktorý vedia aké nenahraditeľné darcovstvo krvi je a akú službu dobrovoľní bezpríspevkový darcovia krvi spoločnosti robia. Uvedomenie si týchto vecí je krokom uvedomenia si krehkosti bytia samého seba a váženia si ľudského života. FOTO TU: 4 Mobilný odber krvi Slovany

Tento obsah bol zaradený v Organizácie. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.