Deň narcisov

Piatok 11.4.2014 ste aj v našej obci mohli prispieť do zbierky Ligy proti rakovine (LPR) prostredníctvom dobrovoľníkov v oranžových vestách, žiakov Základnej školy Františka Hrušovského z Kláštora pod Znievom. Dobrovoľníci ponúkli našim občanom narcis, ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou. Podarilo sa nám vyzbierať 170,– EUR.  Všetky financie boli odoslané na účet Ligy proti rakovine a budú použité na realizáciu programov, aktivít a projektov v prospech pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov i na edukačné a informačné aktivity pre zdravú populáciu. V mene onkologických pacientov Ďakujeme.

Tento obsah bol zaradený v Obec. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.