Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Slovany

Starosta obce Slovany podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predspisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Slovany.

Podrobnosti sú v priloženom dokumente TU: Vyberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Slovany

Tento obsah bol zaradený v Obec, Samospráva, Výberové konanie. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.