Upozornenie pre chodcov

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V MARTINE

upozorňuje občanov, že od 01.01.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, podľa ktorej je chodec idúci po krajnici či okraji vozovky v obci, povinný používať reflexné prvky alebo bezpečnostný reflexný odev za zníženej viditeľnosti, teda najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia a dažďa.

V prípade nedodržania tohto dopravného pravidla hrozí chodcovi pokuta do výšky 50,- EUR.

Zavedením tohto pravidla ide o prevenciu a výchovu chodcov, s cieľom zvýšiť ich bezpečnosť na ceste. V obciach, kde nie sú vybudované chodníky, stúpa riziko zrážky chodca s vozidlom, pretože vodič zbadá osoby na ceste až v poslednej chvíli.

Reflexné prvky výrazne zvyšujú našu bezpečnosť na cestách, nosíme ich na vrchnom odeve pri zápästí na konci rukávov, v úrovni pásu a kolien. Dbajme na bezpečnosť našich detí, vyberajme oblečenie či školské tašky s doplnkami z fluorescenčných a reflexných materiálov.

Pravidlo o zviditeľnení chodcov na cestách určite uvítajú všetci vodiči.

Vzhľadom na zvýšený podiel chodcov na dopravných nehodách Polícia bude vykonávať dopravno-bezpečnostné a preventívne akcie zamerané na chodcov s cieľom upozorniť chodcov ako účastníkov cestnej premávky na riziká a následky spojené s nedodržiavaním dopravných predpisov a pravidiel.

Povinnosti chodcov podľa zákona:

- na pešiu chôdzu používame predovšetkým chodník; po chodníku sa chodí vpravo; kde chodník nie je alebo je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici alebo čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky

- po krajnici alebo po okraji vozovky môžu ísť chodci vedľa seba najviac dvaja; nemôžu však ohroziť ani obmedziť cestnú premávku

- pri prechádzaní cez cestu používame priechod pre chodcov

- nevstupujeme na priechod pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôžeme bezpečne prejsť cez vozovku.

- mimo priechodu pre chodcov smieme cez cestu prechádzať len kolmo na jej os a len, ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel, ich nedonútime zmeniť smer a rýchlosť jazdy

- chodec sa nesmie bezdôvodne zdržiavať na ceste ani sa zastavovať

- prekonávať zábradlie a iné zábrany je zakázané

Ďakujeme, že svojim zodpovedným správaním si chránite život a zdravie
pred nepriaznivými následkami dopravných nehôd.


Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.