Seniori v Slovanoch bilancovali

J. W. Goethe:

“Zmyslom života, je život sám.”

Tieto pravdivé slová na pozvánke ZO JDS v Slovanoch navodili prijemnú atmosféru na stretnutí seniorov na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 20. januára 2014 v sále nad požiarnou zbrojnicou. Zišli sa, aby zhodnotili bohatú kultúrnu a spoločenskú činnosť, zaspomínali na chvíle, ktoré počas roka prežili, na akcie, ktorými boli účastníkmi. A tiež, aby si určili priority a plán podujatí na rok 2014. Prítomných bolo veru pekný počet členov a hostí, takže všetky pripravené stoličky boli plne obsadené.

Všetkých zúčastnených privítala a pozdravila členka výboru Mária Simonidesová. Osobitne vzácnych hostí:

Za okresnú organizáciu JDS podpredsedníčku Júliu Ďuricovú, predsedu revíznej komisie JDS Júliusa Hlaváča, člena predsedníctva OO JDS Jána Cincíka, podpredsedu VO JDS Kláštor pod Znievom Jána Kováča a starotku obce Elenu Jackulíkovú.

Výročná členská schôdza sa začala kultúrnym programom v ktorom ako prvá vystúpila vynikajúca recitátorka Želmíra Mišutová z klubu dôchodcov z Martina dvoma básňami. Za svoje recitátorské schopnosti už získala viacero ocenení. Na recitovanie nepotrebuje žiadne podklady, len výborné rozumové a pamäťové schopnosti, ktoré jej môžeme len závidieť. Potom nasledovala nádherná pieseň Hallelujah, ktorú nám v anglickom jazyku zaspievala 13 ročná Katka Grígerová zo Socoviec, ktorá tiež na súťažiach za svoje spevácke výkony získala popredné miesta. Ako tretí bol v poradí country tanec, ktorí nám zatancovali členky klubu dôchodcov z Martina. Z programu sme mali všetci veľmi pekný umelecký zážitok a účinkujúcich sme odmenili veľkým potleskom.

Predsedníčka ZO JDS Darina Lukáčová podrobne zhodnotila činnosť ZO JDS za rok 2013. Veru bolo čo hodnotiť, bolo na čo spomínať. Veď činnosť bola veľmi zaujímavá, bohatá na rôzne aktivity, či to už bolo z oblasti kultúry, turistiky, zdravia a športu. Veď seniori v Slovanoch sa v rámci dobrej spolupráce s ostatnými organizáciami, ktorých sú zároveň aj členmi, zúčastňujú sa takmer všetkých podujatí v obci. Tiež dvaja naši členovia sa zúčastnili rôznych prednášok a výstav, ktoré poriadla Okresná knižnica Martin. Spomenutá bola výstava expozície diel Boženy nemcovej a puovná výstava pod názvom Biblia na cestách. Tiež sa zúčastnili zdravotnej prednášky na tému ľudský mozog s martinskými medikmi pod vedením Mgr. Miriam Bobrovskej, ktorá sa konala v Martine a bola veľmi zaujímavá.

Členovia ZO JDS boli na divadelnom predstavení pod názvom Národný cintorín v Slovenskom komornom divadle v Martine a mali možnosť vidieť prvú časť tohto divadelného predstavenia.

Pri príležitosti sviatku dňa Matiek navštívili členky výboru ZO v spolupráci s obecným úradom všetky ženy , matky od veku 65 rokov a pozdravili ich sviatku a odovzdali im kvietok.

V spolupráci smiestnym spolkom Červeného kráža sme zorganizovali a zúčastnili sa zdravotnej prednášky s názvom”Prvá pomoc pre všetkých”. Mgr. Janka Agricolová, ktorá pracuje ako operátorka na záchranke v Žiline nám vysvetlila ako je potrebné, a kedy volať číslo 112 a 155.  a na priložených figurínach poukazovala ako treba poskytnúť prvú pomoc, ktorá môže v jednotlivých prípadoch zachrániť ľudský život.

Ďalej bola spomenutá akcia odhalovania pamätnej tabule na obecnom úrade profesorovi PhDr. Miroslavovi Okálovi, DrSc. pri príležitosti 100. výročia od jeho narodenia v našej obci. Samozrejme tých akcií bolo viac, spomenuté boli len niektoré z nich.

K diskusií sa o solovo prihlásil ako prvý Július Hlaváč, ktorý v mene OO JDS pozdravil členov schôdze a zároveň poďakoval organizácií a výrobu za bohatú a príkladnú činnosť. Informoval prítomných o akciách poriadaných OO JDS v roku 2014 a stave členstva a dôchodkoch a pod.

Júlia Ďuricová informovala členov o rekondičných pobytoch na rok 2014.

Ján Cincík pozdravil členov v mene ZO JDS Kláštor pod Znievom a pozval členov na športové stretnutie na petang do Kláštora pod Znievom.

Starostka obce elena jackulíková oboznámila členov o programe obce ( výsadba zelene okolo potoka a pod.) ZO JDS slovany dobre spolupracuje s obecným zastupiteľstvom, ktorí našu činnsoť podporujú.

Po skončení schôdze poďakovala predsedníčka ZO JDS všetkým za účasť a popriala pevné zdravie, šťastie a vzájomné porozumenie.

Darina Lukáčová

Predsedníčka ZO JDS

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.