Oznam pre majiteľov psov

Na základe sťažností občanov opäť upozorňujeme majiteľov psov, že po obci sa znovu voľne pohybujú psy, čím ich majitelia porušujú Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane, chove a držaní psov v obci Slovany  schválené obecným zastupiteľstvom 29.11.2002

Psy ohrozujú najmä deti a žiakov, poštových doručovateľov, pracovníkov energetiky, ostatných občanov a návštevníkov našej obce.

V prípade, že sa situácia nezlepší a osobné napomínanie majiteľov psov nepomôže, obec je oprávnená pristúpiť k sankciám voči týmto majiteľom.

Žiadame všetkých, ktorých sa tento oznam týka, aby ho zobrali s plnou vážnosťou na vedomie!

Tento obsah bol zaradený v Obec, Samospráva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.