Medzi ocenenými darcami krvi aj traja obyvatelia Slovian

Dňa 6.12.2013 ÚzS SČK Martin po druhý krát tohto roku oceňoval darcov krvi v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Jednou z úloh SČK je aj oslovovať a vychovávať budúcich darcov, organizovať odbery krvi a oceňovať za jej mnohonásobné darovanie. To sa oceňuje podľa počtu odberov plaketami profesora Dr. Jana Janského a medailou profesora MUDr. Jána Kňazovického za mnohonásobné darcovstvo.  Celkovo bolo ocenených 190 darcov krvi z regiónu Turca. Medzi nimi sa nachádzali aj traja Slovančania. Bronzovú plaketu za 10 odberov získala Michaela Maťková a striebornú plaketu za 20 odberov získali Dušan Straka a Marek Cingel.

Všetci ocenení, ktorí sa zúčastnili aktu sa na záver zapísali do Knihy cti, keďže s pokorou a bez nároku na odmenu nezištne darovali druhým to najcennejšiu tekutinu.

Tento obsah bol zaradený v Kniha cti SČK MS Slovany, Organizácie. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.