Vysvätenie zreštaurovaného súsošia

Symbolicky na sviatok Všetkých svätých sa dnes konalo vysvätenie zreštaurovaného súsošia na miestnom cintoríne v Slovanoch. Obec sa ju preto tento rok rozhodla obnoviť, nakoľko Kristus na kríži, ktorý sa nachádzal na stĺpe v strednej časti bol úplne poškodený. Celková rekonštrukcia, kvôli stavu súsošia bola dosť náročná práca.

Podľa Biblie bol Kristus ukrižovaný na mieste, ktoré sa volá Golgota teda lebečné, preto sa aj na súsoší v strede nachádza lebka s prekríženými hnátami, pod krížom je Matka Božia, po bokoch sa nachádza apoštol sv. Ján Evanjelista a Mária Magdaléna.V Slovanoch na cintoríne sa dlhé roky nachádzala kalvária, ktorá zobrazuje scénu Ukrižovania Ježiša Krista.

Tento obsah bol zaradený v Obec, Samospráva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.