Seniori na farskej púti v Nitre

V mesiaci júli sa 5 našich členov zúčastnilo farskej púti do Nitry, kde sme navštívili Baziliku avätého Emeráma. Vykonaná bola jej prehliadka v rámci ktorej sme navštívili aj kryptu v ktorjej je pochovaný aj biskup Jozef Kľuch rodák z Kláštora pod Znievom. Prezreli sme si Pribinovu Kaplnku, diecézne múzeum, kde sme videli vzácne náboženské a historické predmety, medzi ktorými osobitné miesto zaujímajú nitriansky evanjeliár z 11. storočia a tiež pre našu obec významné Zoborské listiny. Ďalšou zastávkou bola diecézna knižnica s približne 66 000 zväzkami kníh. Najnovšou umiestnenou knihou v knižnici je kniha Krajina spod Znieva. Naša púť pokračovala na nitriansku kalváriu. V kláštore misionárov verbistov sme sa stretli s pánom Antonom Bezákom, ktorý pôsobil ako kňaz v Kláštore pod Znievom. Našej návšteve sa tešil tlmočil pozdravy všetkým farníkom.

Dadina Lukáčová – Predsedníčka ZO JDS Slovany

Tento obsah bol zaradený v Organizácie. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.