Dobrovoľný hasičský zbor Slovany v spolupráci s obcou Vás srdečne pozývajú na XIII. Ročník hasičskej súťaže O pohár starostky obce Slovany.

Súťaž sa koná v sobotu 20.7. 2013 na ihrisku TJ v Slovanoch


Časový harmonogram:

10:00 – 10:30 zraz a prezentácia družstiev detí, zaplatenie štartovného 10 € (v cene klobása)
10:30 zahájenie útokov detských družstiev

12:00 – 12:30 zraz a prezentácia družstiev, zaplatenie 15 € štartovné (v cene je zahrnutý guľáš pre 8 ľudí)

12:45 nástup družstiev

13:00 zahájenie útokov

Veliteľ súťaže: Ing. Marek Straka

Hlavný rozhodca: Ján Pyšný

Pravidlá súťaže:

Požiarny útok (hurá systém): požiarny útok sa vykoná podľa štandardných súťažných pravidiel – 2 pokusy na elektronické terče.

Náradie na požiarny útok:

1 ks motorová striekačka PS 12

2 ks savice dĺžky 2,5m

1 ks sací kôš (bez poistiek, funkčná klapka ovládaná z vonkajšej strany)

1 ks rozdeľovač (funkčný, poistky povolené)

2 ks hadice B (môžu byť športové)

4 ks hadice C (môžu byť športové)

2 ks prúdnice

Výnimky: motorová striekačka bude naštartovaná pred vykonaním požiarneho útoku

Výstroj: požiarny alebo športový odev, prilba, ľubovoľná obuv

Meranie času: elektronická časomiera

Kategórie: muži, ženy a muži nad 35 rokov

Prosíme pozvané družstva, aby telefonicky oznámili svoju účasť najneskôr do 18. 7. 2013 na tel. číslach:

p. Peter Šimonides               0918 415 469

Ing. Marek Straka                 0908 156 152

Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme veľa úspechov!

Tento obsah bol zaradený v DHZ, Obec, Pripravujeme. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.