POVINNOSŤ PLATIŤ ÚHRADY ZA SLUŽBY VEREJNOSTI poskytované RTVS (tzv. koncesionársky poplatok)

POVINNOSŤ PLATIŤ ÚHRADY ZA SLUŽBY VEREJNOSTI

Dôležité informácie a rady, ako postupovať

Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (tzv. koncesionárskeho poplatku) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej energie v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

V prípade uplatňovania nároku na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS treba kópie dokladov poslať najnesôr do 30. júna 2013!

Viac info v prílohách:

MANUAL_uhrady_FINAL

CESTNE VYHLASENIE_uhrady

TS_RTVS_uhrady_infolinka

Tento obsah bol zaradený v Obec. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.