Pamätná tabuľa otcovi slovenskej fyziológie

Zakladateľovi lekárskej fyziológie na Slovensku Jurajovi Antalovi odhalili v Slovanoch pamätnú tabulu. Slovenská fyziologická spoločnosť a obec Slovany zorganizovali  slávnostné odhalenie pamätnej tabule slovianskemu rodákovi profesorovi MUDr. Jurajovi Antalovi, DrSc., akademikovi Slovenskej akadémie vied. Podujatie z podnetu obecného zastupiteľstva a profesora Kamila Javorku z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa konalo pri príležitosti Antalových nedožitých stých narodenín. Na slávnosti sa zúčastnili poprední predstavitelia slovenskej fyziologickej spoločnosti, SAV, lekárskych fkúlt, bývalí žiaci a spolupracovníci, jeho syn a najbližšia rodina. Po oficiálnych príhovoroch nasledovalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule starostkou obce Slovany Elenou Jackulíkovou a predsedníčkou SFS Andreou Čalkovskou. Vzhľadom na to, že rodný dom Juraja Antala už v Slovanoch neexistuje, pamätná tabuľa našla svoje čestné miesto na kultúrnom dome.

Juraj Antal je považovaný za otca slovenskej fyziológie. Vrchom jeho snaženia a prínosu bolo uplatnenie nového smeru – aktívnej fyziológie, zameral sa na oblasť dýchania, krvného obehu a nervového systému. Antal uverejnil vyše 100 vedeckých štúdií a dve desaťročia pracoval aj v Ústave pre výskum srdca ako vedúci pracovník.

Starostku Slovian Elenu Jackulíkovú teší, že aj v takejto malej dedine sa narodilo mnoho významných nielen slovenských ale aj svetových dejateľov. “My Slovanci sme hrdí, že práve v našom prostredí vyrástli takíto vzácni ľudia uznávaní vo svete,” hrdo uviedla starostka obce.

Tento obsah bol zaradený v Napísali o nás, Nezaradené, Obec. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.