Okrsková volebná komisia má už 1. zasadnutie za sebou

V súlade s §13 ods. 3 v spojení s § 17 ods. 1 Zákona NR SR č. 333/2004 o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov využilo svoje právo a v zákonom stanovenej lehote (do polnoci 15. januára 2012) do volebného okrsku v obci Slovany pre voľby do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať 10.3.2012 delegovalo členov do okrskovej volebnej komisie 6 politických strán.

Starostka obce Slovany Elena Jackulíková zvolala v zmysle § 17 ods. 3 horeuvedeného zákona prvé zasadnutie okrskových volebných komisií, ktoré sa uskutočnilo v stredu 25. januára 2012 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Slovanoch.

Do okrskovej volebnej komisie boli delegovaní nasledovní členovia:

Predseda: Bc. Marek Straka

Podpredseda: Viera Vajdiaková

Zapisovateľ: Miroslava Krupárová

člen: Marta Kršková

člen: Pavel Siráň

člen: Jozef Zelienka

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené, Obec, Samospráva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.