Návrh rozpočtu obce Slovany na rok 2017

Schvaľovanie rozpočtu obcí upravuje ustanovenie §9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré v ods. 3 určuje, že pred jeho schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.
Z uvedeného vyplýva, že návrh rozpočtu, o ktorom má Obecné zastupiteľstvo v Slovanoch rokovať v piatok 16. 12. 2016, zverejnila obec jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Návrh rozpočtu obce, Obec, Pripravujeme | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Vianočná pomoc ľuďom v núdzi

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na Vianočné trhy

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na posedenie seniorov a jubilantov

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pripravujeme | Komentáre sú deaktivované