Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16. 11. 2018

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 16. novembra 2018 (piatok) o 19:30 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Informácia o schválení dotácie „Modernizácia obecného úradu Slovany“
  4. Informácia o priebehu stavebných prác na budovách MŠ a PZ
  5. Schválenie uznesenia
  6. Záver

V Slovanoch dňa 13. 11. 2018

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 – Výsledky

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 146
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 9
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby starostu 6
Účasť v % 43,69%

Voľba obecného zastupiteľstva

Meno a priezvisko Politická strana Počet platných hlasov
Mária Mišurová SMER-SD 112
Radoslav Andel SMER-SD 100
Peter Pastierovič SMER-SD 91
Anna Straková SMER-SD 84
Jozef Zelienka SMER-SD 77
Zaradené v OZNAMY, Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

OZNAM ZÁSTUP MUDr. Ingrid Hečková je neprítomná v ambulancii od 12.11.2018 do 16.11.2018

Oznamujeme občanom, že Všeobecná ambulancia pre dospelých

Kláštor pod Znievom, MUDr. Ingrid Hečková

nahlasuje neprítomnosť lekára v ambulancii

od: 12.11.2018 do: 16.11.2018

zastupuje ju MUDr. Katarína Veverková v strojárňach ZŤS Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

100. rokov od ukončenia 1. svetovej vojny

Na Slovensku koncom leta 1914 najproduktívnejšie ročníky mladých mužov museli opustiť svoje polia a boli odvelení (takmer všetci) na ruský front v Haliči, Galícii, v dnešnom Poľsku. Potom sa ich cesty rôzne vetvili. Po dnes už nepredstaviteľných útrapách niektorí padli, ďalší umreli na choroby, hlad a vysilenie. Len niekoľko šťastlivcov sa vrátilo domov väčšinou z ruského zajatia, častokrát ťažko zranení ako invalidi.

Meno a priezvisko Pluk Dátum narodenia Dátum úmrtia, miesto pochovania
Juraj Gajdoš Peší pluk 45 29.04.1883 16.06.1915, Vulka
Jozef Straka Peší pluk 71 19.02.1888 13.03.1915, Korbarnia, Halič
František Straka Peší pluk 76 02.03.1890 31.10.1914, Kobylany

Informácie z Vojenského ústredného archívu Praha.

1. svetová vojna bola ukončená 11.11.1918, tento deň je aj Ďeň červených makov, Deň prímeria – Medzinárodný deň Vojnových Veteránov.

Zaradené v Obec | Komentáre sú deaktivované

Aj tento rok pripravujeme Vianočné trhy.

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pripravujeme | Komentáre sú deaktivované