Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 20. 05. 2016

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 20. 05. 2016

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 20. mája 2016 (piatok) o 19.30 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Záverečný účet za rok 2015
 4. Kontrolná činnosť za 03,04/2016
 5. Plánovaná návšteva z Družobnej obce Dražice
 6. MDD 2016
 7. Informácie o možností podania projektov na Rozšírenie Materskej školy a Zberného          dvora ( zberného stojiska) s kompostoviskom.
 8. Možnosť prevodu kanalizačnej siete do spol. Turvod a následná rekonštrukcia kanalizácie
 9. Rozšírenie prístrešku pri Obecnom úrade
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

V Slovanoch dňa 17. 05. 2016

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované

Návrh záverečného účtu obce Slovany

Obec Slovany zverejňuje návrh záverečného účtu obce Slovany za rok 2015. Návrh záverečného účtu sa v zmysle platnej legislatívy zverejňuje minimálne 15 dní pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.

Údaje o ročnom hospodárení obce Slovany za kalendárny rok 2015 boli spracované do záverečného účtu, v ktorom sú obsiahnuté údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v plnom členení podľa rozpočtovej skladby.

Záverečný účet obce za rok 2015 – Návrh

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

OZNAM – V rámci jarnej očisty bude pristavený VKK

Od 06. 05. 2016 (piatok) do 10. 05. 2016 (utorok) bude v obci pripravený kontajner na VKK.

Umiestnený bude v blízkosti katolíckeho kostola.

Do VKK na očistu VKLADÁME:

objemný komunálny odpad (nábytok, sedačky, koberce, dvere, wc misy, umývadlá vane) a drobný stavebný odpad. Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY | Komentáre sú deaktivované

OZNAM – vykonanie postreku

Dňa 5. až 8. mája PD Valča chce vykonať postrek repky ozimnej na kvet. Použitá bude chémia BARIARD a PROPULSE. Postreky sa budú vykonávať v ranných a poobedňajších až večerných hodinách. Oznam sa vyhlasuje pre včelárov vo našom regióne.

Zaradené v OZNAMY | Komentáre sú deaktivované

OZNAM – čerpanie dovolenky obvodná ambulancia Kláštor pod Znievom

Oznamujeme občanom, že ADMEUM, s.r.o.,

Ambulancia všeobecného lekára

Prevádzka: Dr. M. Korauša 209, Kláštor pod Znievom

MUDr. Lazarina Matejková, MUDr. Dušan Dibdiak

čerpajú DOVOLENKU od: 02.05. 2016 do: 06. 05. 2016

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované