Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. 09. 2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. 09. 2017

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 22. septembra 2017 (piatok) o 19:30 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Prerokovanie zámennej zmluvy medzi Ing. Jozef Bakoš a obec Slovany
  4. Úprava rozpočtu č. 3/2017
  5. Návrh dodatku č. 3 k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Slovany
  6. Prerokovanie ŽoNFP – Environmentálny fond – Kompostéry
  7. Prerokovanie ŽoNFP – PPA. 7.4 – Rekonštrukcia kultúrneho domu
  8. Vianočné trhy 2017
  9. Schválenie uznesenia
  10. Záver

V Slovanoch dňa 18. 09. 2017

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v Nezaradené, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované

Návrh dodatku č. 3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Slovany o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Slovany

Dodatok č. 3

ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Slovany o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Slovany

Mení sa čl. 2 výška príspevku

Obecné zastupiteľstvo v Slovanoch na svojom zasadnutí dňa 22. 9. 2017 schválilo príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na výšku 8,00 € s účinnosťou od 01. 11. 2017.

Ing. Marek Straka

starosta obce

Návrh vyvesený: 06. 09. 2017

Návrh zvesený:

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

14. Mobilný odber krvi – Slovany

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované

OZNAM – dovolenka zubná lekárka Kláštor pod Znievom

Oznamujeme, že Zubná lekárka v KPZ MUDr. Ďurišová nebude ordinovať v dňoch od 25.08.2017 do 13.9.2017 z dôvodu čerpania dovolenky.
Bolesti ošetria na poliklinike pohotovostnej služby v Martine v čase:

Po-Pi: 15:30 – 19:00 h.
So-Ne a sviatky : 8:00 – 12:00 h.

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Zverejnenie elektronickej adresy – voľby VÚC 2017

V zmysle rozhodnutia č. 166/2017 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017, obec Slovany zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce : obecslovany@etelmail.sk

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované