Kostol sv. Michala archanjela v Slovanoch má novú vežu

Podarilo sa nám rozbehnúť komplexnú obnovu veže kostola sv. Michala archanjela v Slovanoch, ktorá bola vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Na narušený stav strechy poukazoval mierne nahnutý vrcholový kríž, ktorý sme pôvodne chceli len opraviť, ale pri podrobnej obhliadke sa zistilo, že krov strechy je výrazne poškodený zatekaním dažďovej vody a drevokazným hmyzom. V zlom stave bola aj plechová krytina, ktorá sa na veži nachádzala pravdepodobne od postavenia kostola v roku 1896.

Privolaní odborníci zhodnotili stav strechy a po vyjadrení pracovníkov Krajského pamiatkového úradu Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na MDD

Zaradené v OZNAMY | Komentáre sú deaktivované

Návrh záverečného účtu obce Slovany

Obec Slovany zverejňuje návrh záverečného účtu obce Slovany za rok 2018. Návrh záverečného účtu sa v zmysle platnej legislatívy zverejňuje minimálne 15 dní pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.

Údaje o ročnom hospodárení obce Slovany za kalendárny rok 2018 boli spracované do záverečného účtu, v ktorom sú obsiahnuté údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v plnom členení podľa rozpočtovej skladby.

Návrh záverečného účtu obce Slovany za rok 2018

Zaradené v Návrh záverečného účtu obce, Obec | Komentáre sú deaktivované

Verejná vyhláška “Kláštor pod Znievom – rozšírenie splaškovej kanalizácie _ ul. Hôrky”

Verejná Vyhláška

snímka k VV

Zaradené v Obec, Samospráva, Verejná vyhláška | Komentáre sú deaktivované

OZNAM – Zubná lekárka neordinuje

Zubná lekárka MUDr. Ďurišová nebude ordinovať od 21. mája do 18. júna 2019 z dôvodu PN. V týždni ju zastupuje Mudr. Leško (Ambulancia v internáte Pedagogická Akadémia T. Teplice) denne od 7:00 do 12:00)

– pohotovostná služba: po – pia 15.30 – 19.00 hod., so a ne 08.00 – 12.00 na Škulétyho ulici v Martine (Poliklinika 1).

Zaradené v Nezaradené, Obec | Komentáre sú deaktivované