Pozvánka na Sánkarské preteky

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pripravujeme, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

Srdečne Vás pozývame na Výročnú členskú schôdzu Dobrovoľného hasičského zboru, ktorá sa bude konať  v sobotu 19.01.2019 o 18:00 v sále nad požiarnou zbrojnicou v Slovanoch.

Program:

1. Otvorenie, prezentácia, vítanie hostí

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie

3. Správa o činnosti DHZ a hospodárení DHZ za rok 2018

4. Správa revíznej komisie DHZ o predloženej správe o hospodárení

5. Plán hlavných úloh na rok 2019

8. Diskusia

9. Prijatie uznesenia

10. Záver

S pozdravom výbor DHZ Slovany

Na výročnej členskej schôdzi sa budú vyberať členské známky na rok 2019 hodnote 2€

Zaradené v DHZ, Nezaradené, OZNAMY | Komentáre sú deaktivované

OZNAM Upozornenie na zmenu najbližšieho vývozu KO

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám,

že najbližší zvoz komunálneho odpadu sa uskutoční netradične v sobotu 5. 1. 2019.

Ostatné zvozy KO počas roka sa už uskutočnia tradične v piatok.

TU: Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obec Slovany 2019

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

18 Mobilný odber krvi

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované

OZNAM ZÁSTUP MUDr. Ingrid Hečková je neprítomná v ambulancii od: 02.01.2019 do: 03.01.2019

Oznamujeme občanom, že Všeobecná ambulancia pre dospelých

Kláštor pod Znievom, MUDr. Ingrid Hečková

nahlasuje neprítomnosť lekára v ambulancii

od: 02.01.2019 do: 03.01.2019

zastupuje ju MUDr. Katarína Veverková v strojárňach ZŤS Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované