Nové ordinačné hodiny Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kláštor pod Znievom, MUDr. Andrea Bošelová

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kláštor pod Znievom,

(Služby obce Kláštor pod Znievom s. r. o.), Dr. M. Korauša 209,

MUDr. Andrea Bošelová

Odbery krvi sa vykonávajú po predchádzajúcom objednaní v čase od 7:45 – 9:00 hod.

Nové tel. číslo: 043/ 42 91 336

Ordinačné hodiny: Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované

Nové otváracie hodiny LEKÁREŇ v Kláštore pod Znievom

Lekáreň ARNICA, Dr. M. Korauša 209, Kláštor pod Znievom, lekárnik RNDr. Anna Marošová, Otváracie hodiny:

Pondelok: 07:30 – 13:00 hod

Utorok: 07:30 – 13:00 hod

Streda: 14:00 – 17:00 hod

Štvrtok: 07:30 – 13:00 hod

Piatok: 07:30 – 13:00 hod

Tel: 043/ 49 33 008

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované

Výzva na predloženie cenovej ponuky na Detské ihrisko

Verejné obstarávanie pre zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie služieb podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení a smernice Obce Slovany  o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zaradené v OZNAMY, Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na hasičskú súťaž

Zaradené v DHZ, Obec, Organizácie, Pripravujeme | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na zastupiteĺstvo dňa 22. 6. 2018

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 22. jún 2018 (piatok) o 20:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Informácie o schválení žiadosti na Detské ihrisko
4. Rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2018-2022
5. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie 2018-2022
6. Záverečný účet obce za rok 2017
7. Návšteva z družobnej obce Dražice
8. Výročná sprava za rok 2017
9. Schválenie uznesenia
10. Záver
V Slovanoch dňa 19.06. 2018
Ing. Marek Straka
starosta obce
Zaradené v Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované